DOVASE Közgyűlés

MEGHÍVÓ

Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület nevében
meghívom Önt 2017. április 28-án 19 órakor
a Szent Orsolya Iskolaközpont, 7200 Dombóvár Kölcsey F. u. 1-3.szám alatti földszinti tantermében
tartandó rendes évi közgyűlésére

Napirendi javaslat:
1. Az Egyesület 2016.évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének elfogadása.
2. Az Egyesület 2017.évi költségvetési tervezetének elfogadása.
3. Tisztségviselő javadalmazására tett javaslat megerősítése, elfogadása.
4. Az Egyesület 2017.év előtt saját tagjával kötött megbízási-, támogatói szerződések visszamenőleges, valamint a 2017.évben kötendő megbízási szerződések az előterjesztés szerinti jóváhagyatása a közgyűléssel.
5. Egyebek

Az előterjesztések anyagait postai, vagy elektronikus formában küldjük meg a tagok részére.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2017. május 04. napján 19.00-kor kerül megtartásra.

Dombóvár, 2017. április 18.

Ingula Tamás s.k.
elnök